Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma CKD Sprzęt Precyzyjny i Medyczny Andrzej Książkiewicz z siedzibą 05-530 Góra Kalwaria ul. Kilińskiego 26 w zakresie niezbędnym do wykonywania działalności gospodarczej.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 pkt b RODO i wyłącznie w celu wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wyłącznie w okresie niezbędnym do realizacji postanowień umowy.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy oraz dalszej realizacji postanowień umownych, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością jej zawarcia lub kontynuowania.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich
przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Wniosek o usunięcie danych będzie skutkował niemożnością kontynuowania współpracy.