Normy

Warunki oświetleniowe w miejscu pracy zostały określone w Polskiej Normie PN-EN 12464-1
Norma ta dla gabinetów stomatologicznych zaleca:

  • źródła światła dziennego o temperaturze barwowej powyżej 5300 K i współczynniku rozróżnialności barw światła CRI większym od 90,
  • oświetlenie pozbawione migotania i efektu stroboskopowego ze wskazaniem na elektroniczne wysokoczęstotliwościowe zasilanie świetlówek.

Zgodnie z w/w normą natężenie oświetlenia w całym gabinecie nie powinno być mniejsze niż 500 luksów. a w okolicach głowy pacjenta wynosić 1000 luksów.
Systemy oświetlające powinny być tak zaprojektowane, aby nie występował efekt stroboskopowy i migotanie światła. Jedynie zasilanie elektroniczne (wysokoczęstotliwościowe) sterujące pracą świetlówek około 30000 razy na sekundę eliminuje w/w zjawiska.
Lampy mające współczynnik oddawania barw (CRI) mniejszy niż 80 nie powinny być stosowane w pomieszczeniach gdzie ludzie pracują lub przebywają przez dłuższy czas.
W miejscach stałego przebywania ludzi natężenie oświetlenia nie powinno być mniejsze niż 200 lx.